คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธาดานันท์ เตียนสิงห์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖