คณะผู้บริหาร

นายสำเร็จ ชาญพินิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา